Szkolenia

Podczas organizacji szkoleńdbamy o to, aby nasze projekty rozwoju kompetencji były „szyte na miarę”. Przygotowywane projekty szkoleniowe dla konkretnych organizacji, poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych. Podczas szkoleń łączymy naszą wiedzę i doświadczenie z aktywnymi metodami pracy z grupą. Dbamy o to, aby szkolenia były z jednej strony okazją do rozwoju i poprawy kompetencji uczestników, z drugiej sprzyjały integracji zespołu pracowników.

 

Szkoleniowe grupy tematyczne:

 

PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE:

 • Trening menedżerski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zespołem
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Budowanie PRofesjonalnego wizerunku organizacji
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Psychologia osobowości dla osób zarządzających
 • Inteligencja emocjonalna dla osób zarządzających
 • Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym
 • Praktyczna psychologia społeczna dla osób zarządzających
 • Metodologia realizacji badań pracowniczych
 • Metodyka organizacji sesji AC i DC w rekrutacji
 • Metodyka organizacji systemu ocen okresowych
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu
 • Psychologia motywowania pracowników

 

BUDOWANIE I ROZWÓJ ZESPOŁÓW:

 • Efektywna współpraca zespołowa z elementami integracji
 • Budowanie zespołów pracowniczych
 • Skuteczna komunikacja zespołowa
 • M jak motywacja - skuteczne motywowanie zespołu
 • Kierowanie konfliktem w zespole
 • Psychologia osobowości w komunikacji między pracownikami
 • Analiza transakcyjna w komunikacji między pracownikami

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • Efektywna komunikacja interpersonalna
 • Budowanie postawy asertywnej
 • Jak mówić, by inni słuchali? Sztuka wystąpień publicznych
 • Budowanie pozytywnych relacji w biznesie
 • Budowa własnej marki
 • Wystąpienia publiczne z elementami treningu przed kamerą

 

ROZWÓJ OSOBISTY:

 • Automotywacja
 • Jak świecić i się nie spalić – czyli gospodarowanie własnym potencjałem energetycznym
 • Skuteczne radzenie sobie ze stresem
 • Trening samopoznania
 • Trening kreatywności
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Trening inteligencji emocjonalnej
 • Warsztat “Growth Mindset”
 • Warsztat rozwoju samoświadomości z wykorzystaniem testów psychometrycznych

 

ETYKA W BIZNESIE, ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ, PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

 • CSR w organizacji
 • Trening antydyskryminacyjny
 • Kształtowanie polityki antymobbingowej
 • Zarządzanie rożnorodnością w przedsiębiorstwie

 

KOMPETENCJE PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W PRACY W PLACÓWKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, WSPARCIA SPOŁECZNEGO (skierowane przede wszystkim do pracowników DDP, DPS, placówek medycznych itp.):

 

 • Zasady kontaktu z pacjentem
 • Wypalenie zawodowe w pracy opiekuna
 • Komunikacja z pacjentem i jego rodziną - wybrane aspekty
 • Wybrane aspekty pracy z osobami w wieku podeszłym
 • Wybrane aspekty czynności opiekuńczych w pracy z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi
 • Komunikacja z osobami ze szczególnymi potrzebami w placówkach medycznych

 

SZKOLENIA SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW PLACÓWEK EDUKACYJNYCH:

 • Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela – przyczyny, dynamiki, sposoby zapobiegania
 • Inteligencja emocjonalna uczniów – źródła i sposoby jej rozwijania
 • Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela – metody rozwoju kompetencji komunikacyjnych w kontaktach z uczniami i rodzicami
 • Asertywność – kompetencja niezbędna w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • Zaburzenia funkcjonowania społecznego i emocjonalnego u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
 • Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
 • Depresja i inne zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży – objawy, przyczyny, formy pomocy
 • ADHD i nadpobudliwość u dzieci – przyczyny, rozpoznanie, terapia
 • Profilaktyka uzależnień
 • Dostosowanie form pracy nauczyciela do specjalnych potrzeb ucznia

 

SZKOLENIE TEMATYCZNIE ZWIĄZANE ZE WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM:

 • Wybrane elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej


SPRZEDAŻ I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM:

 • Nasz klient nasz Pan – profesjonalna obsługa klienta
 • Psychologia zachowań konsumenckich
 • Handlowiec idealny – trening kompetencji sprzedażowych
 • Techniki skutecznej sprzedaży
 • Coaching sprzedażowy „on the job”
 • Sytuacje trudne w kontakcie z klientem
 • Psychologiczne aspekty reklamy
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!