TRISS eksportuje

PSG w partnerstwie z firmą TRISS Marciniak sp. j. zrealizowało projekt  „TRISS eksportuje” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach EFS w okresie kwiecień – grudzień 2014r.
Celem projektu było nabycie przez pracowników firmy TRISS wiedzy i umiejętności z zakresu eksportu oraz rozwój kluczowych kompetencji miękkich.

W ramach projektu zrealizowano w sumie 592 godz. szkoleniowe i przeszkolono 35 pracowników firmy TRISS.
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!