ReSKILL - metoda przygotowania MSP na zmiany rynkowe poprzez reskilling

 
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG w partnerstwie 4PRO Grzegorz Grześkiewicz oraz Euroform RFS z Włoch realizuje w okresie od 1.10.2020 do 30.09.2023 innowacyjny projekt: "ReSKILL - metoda przygotowania MSP na zmiany rynkowe poprzez reskilling".

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego modelu reskillingu dla kadry małych i/lub średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej, prowadzącego do poprawy efektywności działania poprzez przygotowanie kadry do zmian technologicznych.
 
Dofinansowanie projektu: 1 428 926,40 zł 
 
Wskaźniki:
1. Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym: 10 
 
2. Liczba osób/podmiotów, które skorzystały z platformy ReSKILL w okresie trwałości: 30 
 
Biuro Projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz 
 

Harmonogram wsparcia 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia realizowanego w projekcie: 
 
Harmonogram lipiec 2023
 
Harmonogram czerwiec 2023 
 
Harmonogram maj 2023
 
Harmonogram kwiecień 2023 
 
 
 

Materiały eksperckie do pobrania (Instrukcje ReSKILL 4A):

MATERIAŁY ReSKILL 4A
 
 

Rekrutacja 

FAZA V WDROŻENIE 

Ruszyła rekrutacja do fazy wdrożenia (5 faza projektu). Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i wzór umowy do pobrania znajdują się poniżej. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

UMOWA UCZESTNICTWA 

 

 

 

 

FAZA II TESTOWANIE

 

Ruszyła rekrutacja do fazy testowania (2 faza projektu). Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i wzór umowy do pobrania znajdują się poniżej. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (aktualizacja z dnia 10.07.2023) 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (aktualizacja z dnia 30.06.2022) 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (aktualizacja z dnia 20.02.2022) 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

UMOWA UCZESTNICTWA 

 

 
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!