Przez eksport do sukcesu – szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Projekt pn. „Przez EKSPORT do SUKCESU – szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym” współfinansowany ze środków UE, był realizowany przez Bydgoski Klaster Przemysłowy (BKP) w partnerstwie z Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group.
Celem projektu, realizowanego od marca do grudnia 2014 r. było podniesienie poziomu konkurencyjności 14 firm zrzeszonych w BKP poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności ponad 100 pracowników. Projekt obejmował przeprowadzenie szkoleń z zakresu eksportu i sprzedaży na JRE, CSR oraz kompetencji osobistych, informatycznych i językowych, a także doradztwa indywidualnego związanego ze szkoleniami.
Strona internetowa projektu: http://www.klaster.bydgoszcz.pl/projektszkoleniowy/
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!