Od diagnozy do działania!

PSG w partnerstwie z BZDZ zrealizowały projekt polegający na stworzeniu i upowszechnieniu Metody Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych. Stworzono 18 gier diagnostyczno-symulacyjnych, które w celu optymalizacji przetestowano w grupie ponad 260 uczniów, a następnie upowszechniono w trakcie 68 szkoleń dla 704 nauczycieli na ternie całego kraju. W ramach projektu stworzono 2 części Przewodnika Metodycznego (Część I „Przewodnik metodyczny dla osób realizujących gry diagnostyczno-symulacyjne” oraz Część II „Scenariusze Gier Diagnostyczno-Symulacyjnych”). Wszystkie produkty dostępne są do bezpłatnego pobrania na stronie projektu: www.metodagier.pl
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!