Moja własna firma

 

Nazwa projektu: „ Moja własna firma”

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a:

 

 
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 31.10.2023 roku.
 
Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) - 124 osoby fizyczne (75K/49M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat, w tym: 50 biernych zawodowo i 74 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy

 
Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 111 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
od 01.11.2021 roku do 31.10.2023 roku.

 

Obszar realizacji projektu – województwo kujawsko-pomorskie

  
Etapy realizacji projektu:

 

 

 

Informacje o projekcie:

 

Biura Projektu:

 

Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych  Spółka z o.o. w likwidacji

Grudziądz przy ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, lokal nr 203A,

Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie 

Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

 

Dane teleadresowe:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o. w likwidacji

86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości lokal nr 203A,

strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl

nr telefonu: 513 433 119  mail: gpk.mojafirma@gmail.com

 

 

Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological SolutionsGroup Remigiusz Koc 

Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek i powiat włocławski   

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Dane teleadresowe:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc 

85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4  

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653  mail: biuro@psg.edu.pl

 

 

Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.

Toruń przy ul. Kopernika 27

Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński    

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Dane teleadresowe

Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27

strona internetowa: www.tfpk.pl

nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

 

 

PAROL KONCEPT Rafał Parol

Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu). 
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego  

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

 

Dane teleadresowe:

PAROL KONCEPT Rafał Parol. 

86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3. 

strona internetowa: www.parolkoncept.pl

nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com

 

 

Siedziba Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółka z o.o.

Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu) 

 Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie 

 Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku od godziny 7:00 do 15:30, piątek 7:00-13:00.

          

Dane teleadresowe:
Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.
86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu) 
strona internetowa: www.gpp.grudziadz.pl
nr telefonu: 56 696 80 92 mail: gpp.mojafirma@gmail.com

 


Wartość projektu:
4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 837 312,23 zł

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Data dodania: 13.04.2023

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie

od 24 kwietnia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku

Dokumenty należy składać:

 

Lub

 

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Moja własna firma”, którzy ukończyli:

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja własna firma”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 24.02.2023

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

od 7 marca 2023 roku do 24 marca 2023 roku

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”
dla osób zainteresowanych w
sparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

 

 W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości

 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
maksymalnie 2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data dodania: 24.10.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

od 3 listopada 2022 roku do 23 listopada 2022 roku

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”
dla osób zainteresowanych w
sparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

 

 W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości

 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Data dodania: 14.10.2022

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie

od 24 października 2022 roku do 26 października 2022 roku

Dokumenty należy składać:

 

Lub

 

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Moja własna firma”, którzy ukończyli:

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja własna firma”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 23.08.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

 

ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie

od 31 sierpnia 2022 roku do 5 września 2022 roku

Dokumenty należy składać:

 

Lub

 

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Moja własna firma”, którzy ukończyli:

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja własna firma”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data dodania: 22.07.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

od 27 lipca 2022 roku do 16 sierpnia 2022 roku

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”
dla osób zainteresowanych w
sparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

 

 W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości

 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Data dodania: 08.07.2022

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie

od 20 lipca 2022 roku do 27 lipca 2022 roku

Dokumenty należy składać:

 

Lub

 

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Moja własna firma”, którzy ukończyli:

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja własna firma”.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Data dodania: 23.06.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

 

od 1 czerwca 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku (uwaga wydłużenie naboru do 04.07.2022)

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”

dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 01.06.2022

Lista rankingowa 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc prezentuje wstępną listę rankingową sób, które uzyskały pozytywny wynik oceny formularzy rekrutacyjnych – nabór II do projektu "Moja własna firma".

 

 

LISTA RANKINGOWA

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 20.05.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

 

od 1 czerwca 2022 roku do 24 czerwca 2022 roku

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”

dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 17.05.2022

Lista rankingowa 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. 

 

LISTA RANKINGOWA

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data dodania: 20.04.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

 

od 31 marca 2022 roku do 20 kwietnia 2022 roku (uwaga wydłużenie naboru do 24.05.2022)

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”

dla osób zainteresowanych wsparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo – osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA
 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Data dodania: 15.04.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie

od 28 kwietnia 2022 roku do 5 maja 2022 roku

Dokumenty należy składać:

 

Lub

 

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Moja własna firma”, którzy ukończyli:

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winne być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja własna firma”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Data dodania: 6.04.2022
 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ETAP WNIOSKOWANIA O WSPARCIE FINANSOWE

Szanowni Państwo,

poniżej znajdują się dokumenty projektowe dotyczące wnioskowania o wsparcie finansowe.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA 
 
 
 
Data dodania: 21.03.2022

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 z siedzibą w Bydgoszczy

od 31 marca 2022 roku do 20 kwietnia 2022 roku

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”
dla osób zainteresowanych w
sparciem finansowym
na założenie własnej działalności gospodarczej. 

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  18-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze miasta Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego, miasta Włocławek, powiatu włocławskiego będąca:
Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy
lub 
Osobą bierną zawodowo – osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego

Psychological Solutions Group Remigiusz Koc 

z siedzibą w Bydgoszczy

od 18 lutego 2022 roku do 10 marca 2022 roku

ogłasza nabór do projektu pn. „Moja własna firma”
dla osób zainteresowanych w
sparciem finansowym na założenie własnej działalności gospodarczej. 

 

W ramach projektu oferowana jest dotacja w wysokości
 23 050,00 zł oraz  wsparcie pomostowe wynoszące
2 800,00 zł miesięcznie.

 

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku  19-29 lat  zamieszkała lub ucząca się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego będąca:

 

Osobą bezrobotną niezrejestrowaną w urzędzie pracy

lub 

Osobą bierną zawodowo  –osobą, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 

 

Szczegółowe informacje:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group

ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653

mail: biuro@psg.edu.pl

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!