Lepsza praca lepsza płaca DOTACJA

"LEPSZA PRACA LEPSZA PŁACA"

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy 

Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 

Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

Realizator: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.01.2022 r. 

 

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 29 roku życia zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących poprzez wsparcie do 31.01.2022 r.

 

Po zakończeniu udziału w projekcie przewiduje się, iż minimum 20% Uczestników projektu
tj. 20 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy w rozumieniu efektywności zawodowej.

 

CO OFERUJEMY?

 

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu,

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy,

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,

- bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej,

- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

DLA KOGO?

 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:

 - ukończyłeś/aś 29 rok życia,

- mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- pracujesz w ramach umowy krótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna.

 

 

Szczegółowe informacje nt. projektu:

 

Biuro projektu: ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz, pokój nr 16

tel: 577 909 989, e-mail: lepszapraca@psg.edu.pl

 

Wartość projektu: 1 973 610,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 874 929,50 zł

 

 

 

 

Data publikacji: 15.11.2021

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej zamieszczono dokument "Procedura rozliczania zawartych umów w ramach projektu Lepsza Praca Lepsza Płaca". Zachęcamy do zapoznania się. 

 

PROCEDURA - DO POBRANIA 

 

Data publikacji: 4.07.2021

 Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie: 

od 5 lipca 2021 r. do 9 lipca 2021 r.
 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:
1)  za pośrednictwem poczty na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Lepsza praca lepsza płaca”


Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.
 
Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

Data publikacji: 4.06.2021

 

UWAGA – WZNOWIENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU NA ŚCIEŻKĘ DOTACYJNĄ!

 

Zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Realizator Projektu wznawia rekrutację do projektu na ścieżkę dotacyjną. Poniżej zaktualizowane dokumenty. 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 

 

Data publikacji: 31.12.2020

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.

 

Wstępna lista rankingowa

 

 

 

 

 

Data publikacji: 04.12.2020

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc informuję, że z dniem 04.12.2020 zakończyła rekrutację Uczestników do projektu pn. „Lepsza praca lepsza praca” dla osób zainteresowanych bezzwrotna dotacją.

 

 

 

 

 

Data publikacji: 15.10.2020

 

Szanowni Państwo,

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 11 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

 

 

 

Data publikacji: 12.10.2020

 

UWAGA – ZMIANA OBSZARU REALIZACJI PROJEKTU!

 

Zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 12.10.2020 r. obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:

 - ukończyłeś/aś 29 rok życia

mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
- pracujesz w ramach umowy krótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna

 

Poniżej zaktualizowane dokumenty.

Zaktualizowany regulamin

 

 

 

 

 

Data publikacji: 12.10.2020

 

 

UWAGA – ZMIANA OBSZARU REALIZACJI PROJEKTU!

 

Zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 12.10.2020 r. obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:

 - ukończyłeś/aś 29 rok życia

- mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
- pracujesz w ramach umowy krótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna

 

 

Poniżej zaktualizowane dokumenty.

Zaktualizowane dokumenty - dotacja

 

 

 

Data publikacji: 08.09.2020 

 

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

 Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:

 

od 11 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi
z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:

 

1)  za pośrednictwem poczty
na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6,
86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Lepsza praca lepsza płaca”


Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:

 

- Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
- Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
-Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.

 

 

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz
 z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 07.09.2020

 

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 10 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

 

Data publikacji: 13.08.2020
 
Szanowni Państwo,
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza ostateczną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 23.07.2020 r. do 12.08.2020 r.
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA
 
 

Data publikacji 13.08.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 23.07.2020 r. do 12.08.2020 r.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 7.08.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:

od 10 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi
z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:

1)  za pośrednictwem poczty
na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Lepsza praca lepsza płaca”

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:

- Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
- Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
-Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 27.07.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza ostateczną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 10.07.2020 r. do 16.07.2020 r.

LISTA RANKINGOWA 

 

 Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji:23.07.2020

Szanowni Państwo,
 Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:
od 23 lipca 2020 r. do 12 sierpnia 2020 r. 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi 
z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:
1)  za pośrednictwem poczty
na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 
86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"
 
lub
 
2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Lepsza praca lepsza płaca”
 
 
Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.
 
Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz
 z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA
 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 22.07.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza ostateczną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 03.07.2020 r. do 09.07.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

Data publikacji: 22.07.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza ostateczną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 26.06.2020 r. do 02.07.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA

 

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 17.07.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 10.07.2020 r. do 16.07.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA

 

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

Data dodania: 14.07.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 03.07.2020 r. do 09.07.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA 

 

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data dodania: 14.07.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 26.06.2020 r. do 02.07.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA 

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

data publikacji: 9.07.2020
Szanowni Państwo,
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:

od 10 lipca 2020 r. do 16 lipca 2020 r.

 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi
z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:

1)  za pośrednictwem poczty
na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6,
86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Lepsza praca lepsza płaca”

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:

 

Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Lepsza praca lepsza płaca”

data publikacji: 08.07.2020
 

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza ostateczną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 26.05.2020 r. do 01.06.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA

 

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

data publikacji: 02.07.2020

Szanowni Państwo,

 Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:
od 3 lipca 2020 r. do 9 lipca 2020 r.
 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi 
z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:
1)  za pośrednictwem poczty
na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6,
86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Lepsza praca lepsza płaca”


Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:
- Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
- Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
-Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.
 
Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz
 z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 
PLIKI DO POBRANIA
 
 
Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”
data publikacji: 26.06.2020
Szanowni Państwo,
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:
od 26 czerwca 2020 r. do 2 lipca 2020 r.
 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:
1) za pośrednictwem poczty na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 86-300 Grudziądz. Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca”

lub
2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Lepsza praca lepsza płaca”
 
Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.
 
Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA  

 

  

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 22.06.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 26.05.2020 r. do 01.06.2020 r.
 
LISTA RANKINGOWA 
 

 

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

data publikacji: 27.05.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza ostateczną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA

 

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

data publikacji: 26.05.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:
od 26 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.
 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:
1) za pośrednictwem poczty na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 86-300 Grudziądz. Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca”


lub
2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Lepsza praca lepsza płaca”

 

Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.
 
Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA  

 

 

 

Lista rankingowa wstępna Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

data publikacji: 19.05.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA DO POBRANIA

 

 

Lista rankingowa ostateczna  Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

 

data publikacji: 13.05.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza listę rankingową ostateczną Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 16.04.2020 r. do 24.04.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA

 
 

 

 

Wstępna lista rankingowa Biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego 
w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 4.05.2020

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza wstępną listę rankingową Biznesplanów oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, które zostały złożone w terminie naboru od 16.04.2020 r. do 24.04.2020 r.

 

LISTA RANKINGOWA DO POBRANIA 

 

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

Data publikacji: 8.05.202

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie:
od 11 maja 2020 r. do 15 maja2020 r.
 
 
W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:

1)  za pośrednictwem pocztyna adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 86-300 Grudziądz.Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją:
"Lepsza praca lepsza płaca”

 


Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy ukończyli:
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określania ścieżki zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia Biznesplanu w ramach zadania Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym oraz w postaci finansowej.
 
Biznesplany oraz Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami winny być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

 

REKRUTACJA dot. bezzwrotnej dotacji

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP 
ogłasza nabór Uczestników do projektu pn. „Lepsza praca lepsza praca” 

dla osób zainteresowanych bezzwrotna dotacją

 

Rekrutacja trwa od 07.02.2020 r.  

  

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

CO OFERUJEMY?

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

 

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami

 

Formularz z załącznikami w wersji elektronicznej znajdziesz poniżej:

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdziesz także w wersji papierowej w Biurze Projektu  oraz w Punkcie Konsultacyjnym w Grudziądzu (adres poniżej).

 

 

2. Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny z załącznikami należy złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Lepsza praca lepsza płaca”) w jednym z poniższych punktów:

 

A.   Biuro Projektu, ul. Klasztorna 6 w Grudziądzu (czynne wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00)
B.   Punkt Konsultacyjny, ul. Parkowa 22 w Grudziądzu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy), pokój 303, II piętro (czynny od pon. do czw. w godz. 07:00 – 15:30 oraz w pt. w godz. 07:00 – 13:00)
C.   Punkt podawczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, budynek D, parter (czynny od pon. do pt. w godz. 08:00 – 16:00).

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt:

 

1.   telefoniczny: 577 909 989

lub

2.   mailowy: lepszapraca@psg.edu.pl

 

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE DO POBRANIA:

1. Dokumenty rekrutacyjne

2. Zwrot kosztów dojazdu - dokumenty 

<span style="color: #0000ff; te

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!