Lepsza praca lepsza płaca SZKOLENIA

 

"LEPSZA PRACA LEPSZA PŁACA"

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy 

Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Realizator: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.01.2022 r.

 

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 29 roku życia zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących poprzez wsparcie do 31.01.2022 r.

 

Po zakończeniu udziału w projekcie przewiduje się, iż minimum 20% Uczestników projektu
tj. 20 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy w rozumieniu efektywności zawodowej.

 

CO OFERUJEMY?

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu,
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe / kursy (indywidualne i grupowe), szkolenia zamknięte,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

DLA KOGO?

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:
- ukończyłeś/aś 29 rok życia,
- mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- pracujesz w ramach umowy krótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Biuro projektu: ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz 

pokój nr 16
telefon: 577 909 989
e-mail: lepszapraca@psg.edu.pl

 

Wartość projektu: 1 973 610,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 874 929,50 zł

 

 

REKRUTACJA
dot. podnoszenia kwalifikacji lub kompetencji 

 

AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP
ogłasza nabór Uczestników do projektu
pn. „Lepsza praca lepsza praca”
dla osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

 

Rekrutacja trwa od 28.01.2020 r. do momentu zapełnienia 50 miejsc

(o przyjęciu do projektu decyduje data wpływu zgłoszenia).

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

CO MOŻESZ ZYSKAĆ W PROJEKCIE?

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

 

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami 

 

Formularz z załącznikami w wersji elektronicznej znajdziesz poniżej:

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - WERSJA AKTUALNA

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - wersja nieaktualna

 

2. Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny z załącznikami należy złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Lepsza praca lepsza płaca”) w jednym z poniższych punktów:

 

A.   Biuro Projektu, ul. Klasztorna 6 w Grudziądzu (czynne wtorek i czwartek w godzinach 10:00 – 12:00)

B.   Punkt Konsultacyjny, ul. Parkowa 22 w Grudziądzu (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy), pokój 303, II piętro (czynny od pon. do czw. w godz. 07:00 – 15:30 oraz w pt. w godz. 07:00 – 13:00)

C.   Punkt podawczy w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, budynek D, parter (czynny od pon. do pt. w godz. 08:00 – 16:00).

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt:

1.   telefoniczny: 577 909 989

lub

2.   mailowy: lepszapraca@psg.edu.pl

  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. Zwrot kosztów dojazdu

 

2. PROCEDURA WYNONYWANIA PRACY ZDALNEJ

 

3. BAROMETR ZAWODÓW 2019 POWIAT GRUDZIĄDZKI

 

4. BAROMETR ZAWODÓW 2019 POWIAT CHEŁMIŃSKI

 

5. BAROMETR ZAWODÓW 2019 POWIAT WĄBRZESKI 

 

6. BAROMETR ZAWODÓW 2019 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 

  

 Data publikacji: 12.10.2020
 

 

UWAGA – ZMIANA OBSZARU REALIZACJI PROJEKTU!

 

Zgodnie ze zgodą wyrażoną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu od 12.10.2020 r. obszar realizacji projektu obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie.

 

Możesz wziąć udział w projekcie, jeśli:

 - ukończyłeś/aś 29 rok życia

- mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
- pracujesz w ramach umowy krótkoterminowej, cywilnoprawnej i zarabiasz nie więcej niż płaca minimalna

 

Poniżej zaktualizowane dokumenty. 
Zaktualizowane dokumenty - szkolenia

 

 

12.10.2020

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!