Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus" - II edycja

 

 
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz Miastem Bydgoszcz realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2023 r. projekt nr nr RPKP.09.03.02-04-0070/20. pt. Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” - II edycja.
 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 165 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu M. Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego w ramach 21 miejsc świadczenia tych usług (w tym utworzenie 5 nowych miejsc) do 31.12.2023 r.

W ramach realizacji projektu 09.03.02-04-0070/20 przewiduje się osiągnięcie zaplanowanych efektów:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 165
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 165
 3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 21
 4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 5
  
Miejsce realizacji projektu: ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
 
Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.
 
Całkowita wartość projektu: 3 914 048,16 PLN
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:  3 326 940,93 PLN 
 

W przypadku wątpliwości i pytań, informacji można zasięgać w Biurze Lidera Projektu – Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego PSG w Bydgoszczy ul. Gdańska 105/4. Ponadto można kontaktować się mailowo i/lub telefonicznie: 

52 322 90 64, 601 832 653, agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl

 
Zapraszamy na stronę bydgoskich projektów DDP-owych : 
https://sites.google.com/view/bydgoskie-ddp
 

REKRUTACJA:

Ruszył nabór III tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus" - II edycja

Rekrutacja do projektu trwa od 01.09.2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

DLA KOGO?

 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek mają trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W SIEDZIBIE DDP:

 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp.
 • Regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.

 • Zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp.

 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

 

  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus - II edycja". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl

 

 

 

Ruszył nabór II tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus" - II edycja

Rekrutacja do projektu trwa od 01.04.2021 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

DLA KOGO?

 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek mają trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W SIEDZIBIE DDP:

 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp.
 • Regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.

 • Zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp.

 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

 

  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus - II edycja". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl

 

 

 

Ruszył nabór I tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Senectus" - II edycja

Rekrutacja do projektu trwa od 01.10.2020 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

DLA KOGO?

 • Osoby potrezebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek mają trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W SIEDZIBIE DDP:

 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp.
 • Regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:

 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.

 • Zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp.

 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej.

 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

 

  

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, który znajduje się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Senectus - II edycja". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!