Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

 

 

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy realizowała w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0097/17 pt. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu”
 
Celem projektu był wzrost dostępu do usług społecznych dla 24 osób niesamodzielnych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz wsparcie 24 opiekunów faktycznych w opiece nad osobą niesamodzielną poprzez szkolenia i organizację indywidualnych spotkań wspierających w terminie do 31.07.2020 r.
W ramach projektu zostało utworzonych w Bydgoskim Dziennym Domu Pobytu 12 miejsc dla osób niesamodzielnych zamieszkujących Bydgoszcz i powiat bydgoski.
 
Miejsce realizacji projektu: ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
 
Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.
 
Całkowita wartość projektu: 2 069 529,60 zł
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 903 967,23 zł

 

 

 

 

REKRUTACJA:

 

Ruszył nabór II tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu

 

Rekrutacja do projektu trwa od 01.08.2019 r. Decyduje data wypływu. Serdecznie zapraszamy do udziału.

W ramach drugiego naboru zrekrutowanych zostanie 12 osób – podopiecznych Dziennego Domu Pobytu.

 

 
DLA KOGO?
 • Osoby niesamodzielne z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek mają trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).
 • Opiekunowie i osoby z otoczenia ww. osób niesamodzielnych, zamieszkujący na terenie Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

 

 
CO OFERUJEMY?
W ramach projektu przewidziano udział uczestników w turnusach trwających 11 miesięcy w grupach 12 osobowych. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (psychologiczne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne itp.) świadczyć będzie wysoko wykwalifikowany personel. 
 
Bydgoski Dom Dziennego Pobytu mieści się na parterze budynku Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego przy ul. Fordońskiej 120. Na powierzchni 150 m2 przygotowano m.in. pomieszczenia do rehabilitacji, terapii grupowej, świetlicy i jadalni. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych. Przy budynku parking dla rodzin.
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad z deserem).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.
 • Regularne zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).
 • Regularne usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp.
 • Poradnictwo prawne – dotyczące wybranych problemów osób niesamodzielnych i ich rodzin.
 • Konsultacje z dietetykiem. 
 • Zajęcia z neurologopedą.
 • Wsparcie opiekuna medycznego. 

 

Koszt uczestnictwa: 7,20 zł dziennie. 


WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW:
 • Warsztaty grupowe, m.in. wzmacniające kompetencje opiekuńcze (średnio 1-2 razy w miesiącu).
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (częstotliwość dostosowana do potrzeb).
 • Poradnictwo prawne.

 

Udział opiekunów jest bezpłatny!

 

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy i dokumenty rekrutacyjne, które znajdują się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

2. Karta sytuacji materialnej i życiowej

 

3. Wskazanie opiekuna

 

4. Regulamin rekrutacji 

 

5. Regulamin DDP  

 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl 

 

 

 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!