Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Virtus" - II edycja

 

 

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz oraz Fundacją ICF realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. projekt nr RPKP.09.03.02-04-0071/20 pt. „Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Virtus - II edycja”
 
Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 85 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z m. Bydgoszcz poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich do 30.09.2022 r.
 

W ramach realizacji projektu 09.03.02-04-0071/20 przewiduje się osiągnięcie zaplanowanych efektów:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 85
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 85
 3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 21
 4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 9
 
Miejsce realizacji projektu: ul. Fordońska 120, 85-739 Bydgoszcz
 
Biuro projektu: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”.
 
Całkowita wartość projektu: 2 011 728,00 zł
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 810 555,20 zł
 
 

W przypadku wątpliwości i pytań, informacji można zasięgać w Biurze Lidera Projektu – Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego PSG w Bydgoszczy ul. Gdańska 105/4. Ponadto można kontaktować się mailowo i/lub telefonicznie: 601 832 653, agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl

 

 

  

 

REKRUTACJA:

Ruszył nabór III tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Virtus"

 

Rekrutacja do projektu trwa od 01.09.2021 r.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 
DLA KOGO?

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).

 
 
CO OFERUJEMY?

W ramach projektu przewidziano udział uczestników w czterech turnusach w grupach 18 osobowych (indywidualnie dobrana długość wsparcia). Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (psychologiczne, fizjoterapeutyczne, terapia zajęciowa itp.) świadczyć będzie wysoko wykwalifikowany personel.

 

W ramach projektu zakłada się także objęcie wsparciem w miejscu zamieszkania osób, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach w siedzibie DDP (średnio 5 osób na jeden turnus). Osoby te otrzymają wsparcie opiekuna, który będzie dojeżdżał do ich domu świadcząc adekwatne usługi opiekuńcze.

 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W SIEDZIBIE DDP:
 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:
 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.
 • Zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp. 
 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej. 
 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy który znajduje się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Virtus - II edycja". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl 

 

 

 

Ruszył nabór II tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Virtus"

 

Rekrutacja do projektu trwa od 01.04.2021 r.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 
DLA KOGO?

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).

 
 
CO OFERUJEMY?

W ramach projektu przewidziano udział uczestników w czterech turnusach w grupach 18 osobowych (indywidualnie dobrana długość wsparcia). Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (psychologiczne, fizjoterapeutyczne, terapia zajęciowa itp.) świadczyć będzie wysoko wykwalifikowany personel.

 

W ramach projektu zakłada się także objęcie wsparciem w miejscu zamieszkania osób, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach w siedzibie DDP (średnio 5 osób na jeden turnus). Osoby te otrzymają wsparcie opiekuna, który będzie dojeżdżał do ich domu świadcząc adekwatne usługi opiekuńcze.

 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W SIEDZIBIE DDP:
 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:
 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.
 • Zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp. 
 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej. 
 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy który znajduje się tu:

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Virtus - II edycja". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl 

 

 

 

 REKRUTACJA:

 

Ruszył nabór I tury uczestników projektu pn.: Bydgoski Dzienny Dom Pobytu "Virtus"- II edycja

 

Rekrutacja do projektu trwa od 01.10.2020 r.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 
DLA KOGO?

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, które trudności w samodzielnym wykonywaniu co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. ubieranie, jedzenie, poruszanie się).

 
 
CO OFERUJEMY?

W ramach projektu przewidziano udział uczestników w czterech turnusach w grupach 18 osobowych (indywidualnie dobrana długość wsparcia). Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne (psychologiczne, fizjoterapeutyczne, terapia zajęciowa itp.) świadczyć będzie wysoko wykwalifikowany personel.

 

W ramach projektu zakłada się także objęcie wsparciem w miejscu zamieszkania osób, które ze względów zdrowotnych nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach w siedzibie DDP (średnio 5 osób na jeden turnus). Osoby te otrzymają wsparcie opiekuna, który będzie dojeżdżał do ich domu świadcząc adekwatne usługi opiekuńcze.

 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W SIEDZIBIE DDP:
 • Specjalistyczna opieka od poniedziałku do piątku w dni robocze (8:00-16:00).
 • Wyżywienie (śniadanie i obiad).
 • Codzienne zajęcia z fizjoterapeutą, z wykorzystaniem różnorodnej aparatury/sprzętów rehabilitacyjnych.
 • Wsparcie i opieka asystentów – wysoko wykwalifikowany i doświadczony personel.
 • Zajęcia integracyjno-kulturalne (m.in. wyjścia do teatru, opery, warsztaty artystyczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi).
 • Warsztaty i wsparcie psychologiczne.
 • Zajęcia terapeutyczne: m.in. terapia zajęciowa, muzykoterapia, arteterapia itp. 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW W MIEJSCU ZAMIESZKANIA:
 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, np: czynności związane przygotowywaniem posiłków, robieniem zakupów, pomocą w spożywaniu posiłków itp.
 • Zapewnienie czystości osobistej i higieny otoczenia: wsparcie w toalecie całego ciała, zmianie pościeli, załatwieniu potrzeb fizjologicznych itp. 
 • Pielęgnacja zalecona przez lekarza, uzupełniająca w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej. 
 • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, czynności wspomagające nawiązanie/utrzymanie/rozwijanie kontaktów z rodziną, społecznością lokalną.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy który znajduje się tu:

 

1. Formularz zgłoszeniowy 

 

Dokumenty w wersji wydrukowanej są też dostępne w Biurze Projektu, tj. siedzibie PSG przy ul. Gdańskiej 105/4 w Bydgoszczy.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG ul. Gdańska 105/4 85-022 Bydgoszcz z dopiskiem: "Bydgoski Dzienny Dom Pobytu Virtus - II edycja". 

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy można także przesłać drogą elektroniczną na adres: agnieszka.wiechecka@psg.edu.pl 

 

 

 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!