Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu

Od listopada 2017 roku PSG wspólnie z Parafią św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym realizuje projekt "Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza". 
W ramach projektu stworzono 24 miejsca dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych a pobyt jednej grupy trwa 7 miesięcy. Uczestnicy objęci zostają m.in. opieką fizjoterapeuty, asystentów, psycholologa, terapeuty zajęciowego oraz opiekuna medycznego. W trakcie pobytu organizowane są także różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne i kulturowe. 
Wsparciem objęci są także opiekunowie, którzy mogą skorzystać z poradnictwa psychologicznego, warsztatów i poradnictwa prawnego.

Więcej informacji na stronie projektu: www.ddpmaksymiliangrudziadz.twoje-miasto.pl 
 
 
 
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!