Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie

PSG w partnerstwie z Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz  Europa Movilidad Estudiantil realizował projekt „Nowe możliwości – lepsze perspektywy. Interaktywny system wzmocnienia procesu uczenia się przez całe życie”. W ramach projektu, którego realizację przewidziano na okres: 1.08.2016 – 31.01.2019 zostało opracowane i wdrożone do praktyki przez 35 podmiotów kompleksowe rozwiązanie w postaci Zintegrowanego Asystenta Rozwoju, które zwiększy poziom dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. ZAR jest rozwiązaniem innowacyjnym, łączącym dwa elementy: moduł bezpośredniej interakcji (specjalnie opracowane gry diagnostyczne prowadzone w formie zajęć grupowych) i modułu interakcji pośredniej (autorska aplikacja mobilna).

 

Więcej informacji na stronie: www.zar.edu.pl 


POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!