"Lepsza praca lepsza płaca"

dodano: 02.11.2019

„Lepsza praca lepsza płaca”

 

Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy

 

Działanie: RPKP.08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

 

Poddziałanie: RPKP.08.02.02 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

 

Realizator: AGENCJA ANALIZ I DORADZTWA PERSONALNEGO PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP REMIGIUSZ KOC

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.03.2021 r.

 

DLA KOGO?:  Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
w Grudziądzu lub powiecie grudziądzkim/ chełmińskim/wąbrzeskim zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilnoprawnych i tzw. ubogich pracujących.

 

Cel projektu: poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób powyżej 29 roku życia zatrudnionych
na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących poprzez wsparcie do 31.03.2021 r.

 

Po zakończeniu udziału w projekcie przewiduje się, iż minimum 20% Uczestników projektu
tj. 20 osób poprawi swoją sytuację na rynku pracy w rozumieniu efektywności zawodowej.

 

CO OFERUJEMY?

- identyfikacja potrzeb, indywidualna analiza każdego uczestnika projektu,
- opracowanie Indywidualnego Planu Działania przygotowanego przez doradcę zawodowego obejmującego podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy,
- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,
- szkolenia zawodowe / kursy (indywidualne i grupowe), szkolenia zamknięte,
- bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej,
- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
- zwrot kosztów dojazdu na planowane spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

 

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Biuro projektu

ul. Klasztorna 6, 86-300 Grudziądz
pokój nr 16
telefon: 577 909 989
e-mail: lepszapraca@psg.edu.pl

 

Wartość projektu: 1 973 610,00 zł, w tym dofinansowanie: 1 874 929,50 zł

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!