Rekrutacja do "Centrum Aktywności Lokalnej" ruszyła!

dodano: 01.07.2019
Od sierpnia rusza Centrum Aktywności Lokalnej! A w ramach niego m.in. spotkania z ekspertami, spacery nordic walking, wyjścia kulturalne, indywidualne wsparcie psychologiczne. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które udało nam się pozyskać z projektu grantowego LGD. Rekrutacja trwa!
 
Projekt "Centrum Aktywności Lokalnej I" zakłada aktywizację społeczną 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR Miasta Bydgoszczy (dzielnice: Bocianowo, Błonie, Fordon, Okole,  Śródmieście, Wilczak).  W ramach projektu uczestnicy będą spotykać się 2-3 razy w tygodniu, by wziąć udział w różnorodnych formach aktywności. Działania prowadzone będą od sierpnia do grudnia 2019.
 
Rekrutacja uczestników odbywa się w okresie 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r.
 
Poniżej zamieszczono regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne.
 
1. Regulamin rekrutacji
 
2. Formularz zgłoszeniowy
 
3. Regulamin projektu
 
4. Oświadczenie Uczestnika projektu
 
5. Zakres danych Uczestnika projektu 
 
 
 
 
Formularze rekrutacyjne można składać osobiście, przesłać pocztą na adresy siedziby Beneficjenta: ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz lub mailowo na adres info@psg.edu.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o konieczności doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie)
 
 
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!