Zapraszamy do udziału w projekcie "4P" Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

dodano: 08.04.2019
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy wraz z Laurea University of Applied Sciences zapraszają do udziału w innowacyjnym projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym”.
 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do praktyki, przy aktywnym udziale partnera ponadnarodowego rozwiązań na rzecz wsparcia dla osób łączących opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi z życiem zawodowym (tzw. pokolenie sandwich generation), w tym opracowanie innowacyjnej Platformy 4P, integrującej współpracę międzysektorową.

 

Czym jest sandwich generation?

Beneficjenci rozwiązania innowacyjnego – osoby fizyczne należące do kategorii tzw. „sandwich generation”, w tym:

 • 1-szy typ osób, tj. opiekunowie faktyczni w wieku około 50 lat – opiekujący się jednocześnie rodzicem / teściem w wieku 70+ oraz posiadający dziecko 30- i wnuki
 • 2-gi typ osób, tj. opiekunowie faktyczni w wieku około 30 lat – opiekujący się jednocześnie małymi dziećmi, wymagającymi stałej opieki oraz rodzicami / teściami i/lub dziadkami (osoby także zależne od opieki innych np. ze względu na niepełnosprawność, schorzenia)

 

Kto może pomóc osobom z sandwich generation?

 

 • pracodawcy i organizacje pracodawców
 • pomoc społeczna i instytucje integracji społecznej, JST, organizacje pozarządowe
 • przedszkola i ośrodki wychowania przedszkolnego
 • podmioty lecznicze

 

Elementy składowe narzędzia 4P:

 • Strategia na rzecz aktywności zawodowej opiekunów
 • Zróżnicowane formy opieki – miejsce opieki łączonej dla dzieci i osób starszych / niesamodzielnych
 • Menedżer opiekuna – instytucje pomocowe
 • Wsparcie psychologiczne
 • Inicjator współpracy lokalnej
 • Menedżer opiekuna – podmioty lecznicze
 • Zróżnicowane formy opieki – dzienne domy pobytu ze specjalistyczną opieką leczniczą

 

 

Narzędzie informatyczne – platforma 4P:

 • 6 profili
 • arkusze diagnostyczne
 • analiza problemów i barier
 • algorytm proponujący listę zaleceń
 • interaktywne kalkulatory
 • statystyki (dla menedżerów opiekuna)
 • kalendarz wydarzeń i baza ofert
 • kontakt
 • newsletter

 

 

KONTAKT:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Ul. Długa 34

85-034 Bydgoszcz

telefon: 52 322 90 67

4p@pte.bydgoszcz.pl

 

 

Więcej informacji na stronie: www.4p.pte.bydgoszcz.pl

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!