Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”

dodano: 27.04.2017

Miło nam poinformować, że bierzemy udział w realizacji projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” organizowanego przez czerski GOPS, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w  tym osób z niepełnosprawnościami.

 

Naszą rolą w realizacji projektu jest prowadzenie zajęć warsztatowych w temacie „Jaki jestem jaki mogę być”, treningu kompetencji wychowawczych oraz udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 20 uczestników projektu. Więcej informacji na temat projektu pod adresem: http://www.mgopsczersk.pl/zatrudnijczerszczanpl/

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!