Badania dotyczące wykluczenia społecznego w gminie Słupsk

dodano: 20.02.2017
Na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich zrealizowaliśmy na terenie gminy Słupsk badania potrzeb osób wykluczonych społecznie do celów rekrutacyjnych w subregionie słupskim. Przeprowadziliśmy także identyfikację uwarunkowań wykluczenia społecznego w gminie Słupsk.
 
Badania koncentrujące się wokół zjawiska wykluczenia społecznego w gminie Słupsk oparto na metodologii IDI (indywidualnych wywiadach pogłębionych) oraz desk research. Łącznie w ramach badań przeprowadzono 15 wywiadów z osobami reprezentującymi takie instytucje, jak: GOPS, MOPR, WUP, PUP oraz z klientami GOPS.
W badaniach rozważono m.in. źródła zjawiska wykluczenia społecznego i jego występowanie w gminie, przeanalizowano dotychczasowe metody redukcji tego zjawiska oraz przedstawiono perspektywy przeciwdziałania, dokonując szczegółowej analizy SWOT.
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!