ReSKILL - nieodpłatne doradztwo

dodano: 20.09.2023

Zapraszamy wszystkie firmy związane z branżą meblarską i pokrewnymi do skorzystania z  darmowego doradztwa w zakresie korzystania z platfromy ReSKILL 4A (www.reskill4a.pl)! 

 

Platforma ReSKILL 4A umożliwia skuteczne zaplanowanie procesu reskillingu w firmie. Czym jest reskilling?

 

„Reskilling to zespół metod, programów szkoleniowych pozwalających na adaptację pracowników do zmieniających się wymagań związanych z ich stanowiskiem pracy/wykonywaną pracą/zawodem. Ma to być zatem proces odświeżania i/lub zdobywania przez kadry MŚP nowych, pożądanych z punktu widzenia MŚP oraz sektora gospodarki umiejętności, które w lepszy sposób pozwolą kadrom na adaptację do zmieniających się wymogów rynkowych.”

 

Prezentowany model reskillingu ReSKILL 4A składa się z czterech etapów:

 

Pracownicy są lokowani na różnych poziomach ścieżki reskillingu na podstawie zdiagnozowanych wcześniej za pomocą platformy ReSKILL 4A luk kompetencyjnych. Kwalifikacja do danego etapu reskillingu odbywa się osobno dla każdej kompetencji podlegającej badaniu. Im wynik pracownika jest bliższy poziomowi 1A, tym większa jest wartość luki kompetencyjnej. Im bliżej poziomu 4A, tym wartość luki kompetencyjnej jest mniejsza. Na podstawie wyników diagnozy, inteligentny algorytm platformy ReSKILL 4A wskazuje na rekomendowane działania rozwojowe dla każdego pracownika.

 

Cały proces reskillingu przedstawia się następująco:

 

Zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji na stronie: www.reskill4a.pl 

 

 

 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!