„Nowe kompetencje i kwalifikacje z PSG”

dodano: 20.03.2023
Od kwietnia zaczynamy realizację nowego projektu "Nowe kompetencje i kwalifikacje z PSG", którego celem jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 12 pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepracujących, zamieszkujących na terenie LSR Bydgoszcz. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 
 
Czas trwania projektu: od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r. 
 
Więcej informacji w zakładce Projekty aktualne  
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!