Rozeznanie rynku - organizacja zajęć animacyjnych

dodano: 10.06.2021
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz Miastem Bydgoszcz realizuje w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. projekt nr nr RPKP.09.03.02-04-0070/20. pt. Bydgoski Dzienny Dom Pobytu „Senectus” - II edycja.
 

W związku z powyższym pragniemy Państwa zaprosić do złożenia oferty cenowej na realizację:

 

- zajęć animacyjnych (imprez towarzyskich, wydarzeń kulturalnych itp.), średnio co 2 miesiące, umożliwiających uczestnikom Domu Dziennego Pobytu „Senectus” udział w życiu społecznym i kulturalnym, poprzez promocję form aktywnego spędzania czasu wolnego, poszerzając świadomość i wachlarz sposobów aktywności.

 

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że postępowanie na wybór Wykonawcy ww. usług realizowane jest w oparciu o rozeznanie rynku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Wspomniane dokumenty dotyczące rozeznania rynku pobrać można poniżej:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!