Punkt konsultacyjno-terapeutyczny w Grudziądzu

dodano: 23.04.2021
 
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG
 

 w ramach naboru 3/G/2019

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

 

realizuje projekt  
„Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 20 osób (min. 10 dorosłych i 10 dzieci) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przede wszystkim przebywających w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zamieszkujących na terenie Grudziądza w terminie do 30 listopada 2021 r. poprzez prowadzenie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, warsztatowego, treningów i prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej.

 

Działania realizowane w ramach projektu będą odbywać się w Grudziądzu przy ul. Wyspiańskiego 1-3. Punkt konsultacyjno-terapeutyczny będzie funkcjonował w okresie od czerwca do listopada 2021 r.
 

W ramach projektu 20 osób będzie mogło skorzystać z wielowymiarowego wsparcia, m.in.:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i dorosłych
 • Psychoterapia osób dorosłych
 • Punkt interwencji kryzysowej dla młodzieży i osób dorosłych
 • Zajęcia dotyczące umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży
 • Konsultacje dla rodziców z zakresu psychologii wychowawczej
 • Wyjścia integracyjne uczestników/ wydarzenia kulturalne w miejscu realizacji projektu
 • Spotkanie integracyjne

 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja uczestników odbywać się będzie w okresie 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.

 

Grupę docelową stanowi 20 osób (10 Uczestników stanowić będą dzieci i młodzież, pozostali Uczestniczy to rodzice) zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta Grudziądz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i będących członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 

Przez rodzinę przeżywającą trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  rozumie się rodziny dotknięte, co najmniej jednym z następujących problemów:

 • występują trudności z zaspokojeniem potrzeb emocjonalnych i/lub materialnych dziecka/dzieci; 
 • dziecko/dzieci wychowywane są wyłącznie przez jednego rodzica/opiekuna;
 • w rodzinie co najmniej jedna osoba ma orzeczoną niepełnosprawność ; 
 • jeden lub oboje rodziców pozostają bez pracy;
 • w rodzinie występuje przemoc(fizyczna, psychiczna, ekonomiczna i/lub seksualna);
 • występuje uzależnienie członka rodziny (np. od alkoholu, hazardu, narkotyków, leków itp.);
 • rodzice/opiekunowie korzystają ze wsparcia MOPSu/GOPSu.

 

Dokumentem rekrutacyjnym, który należy złożyć jest wypełniony formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Formularze rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu (Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego Grudziądzu  przy ul. Wyspiańskiego 1-3), można je również pobrać klikając w poniższy link:
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA

 

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu, przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta: ul. Gdańska 105/4, 85-022 Bydgoszcz lub mailowo na adres info@psg.edu.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o konieczności doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).
 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!