Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu pn. „Lepsza praca lepsza płaca”

dodano: 13.11.2020

 

Szanowni Państwo,

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc ogłasza nabór w trybie ciągłym na Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego w terminie:

od 16 listopada 2020 r.  

 

W związku z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 w Polsce oraz związanymi
z nimi ograniczeniami, dokumenty należy składać:

1)  za pośrednictwem poczty na adres Biura projektu mieszczącego się przy ul. Klasztornej 6, 86-300 Grudziądz.
Na kopercie należy umieścić dopisek: "Lepsza praca lepsza płaca"

lub

2) dostarczyć osobiście do wrzutni przeznaczonej na korespondencję, zlokalizowanej przy wejściu do budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Parkowej 22, 86-300 Grudziądz, w którym znajduje się Punkt Konsultacyjny w godzinach pracy urzędu tj.:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 07:00 – 15:30
w piątek w godzinach 07:00 – 13:00
w zamkniętej kopercie z adnotacją: "Lepsza praca lepsza płaca”


Nabór dotyczy Uczestników projektu „Lepsza praca lepsza płaca”, którzy

  • otrzymali wsparcie w ramach projektu w postaci bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz podpisali Umowę o udzielenie wsparcia pomostowego,
  • wykazują problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. związane
  • z płynnością finansową.

 

Uczestnicy projektu mogą złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego wraz z załącznikami winien być składane zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Lepsza praca lepsza płaca”. Komplety dokumentów należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 

POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!