Ogłoszenie o naborze do fazy wdrożenia narzędzia 4P

dodano: 12.08.2020

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Bydgoszczy zapraszamy:

  • przedsiębiorstwa i ich pracowników (NABÓR nr 2c)
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą (nabór 3a) zainteresowane realizacją usług specjalistycznych w dziennych domach pobytu (DDP)
  • instytucje pomocy i integracji społecznej, JST, NGO (nabór 5a) zainteresowane stworzeniem stanowiska "menedżera opiekuna"

 

Nabory 2c, 3a i 5a będą trwały od 17 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r.

 

 

Nabór formularzy odbywać się będzie:

  • elektronicznie – na adres 4p@pte.bydgoszcz.pl (w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu),
  • listownie na adres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura Projektu, a nie data stempla pocztowego.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 nie będą realizowane spotkania informacyjno-rekrutacyjne oraz dokumenty nie będą przyjmowane bezpośrednio w biurze projektu. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej szczegółów w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE na stronie projektu. 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

4P to interaktywne narzędzie skierowane do osób łączących opiekę nad osobami zależnymi – dziećmi i osobami starszymi/niesamodzielnymi z życiem zawodowym oraz ich międzysektorowego otoczenia, czyli podmiotów mogących udzielić im wsparcia.

 

Narzędzie opracowane zostało przez zespół ekspertów z dziedziny edukacji, ekonomii i pomocy społecznej w ramach innowacyjnego projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W opracowaniu narzędzia współpracowano z partnerem z Finlandii – Uniwersytetem Laurea.

 

Czym są 4 litery P? … to 4 kluczowe typy podmiotów, dzięki którym życie pokolenia sandwich będzie łatwiejsze, a które poprzez swoje zaangażowanie na rzecz opiekunów będą mogły odnieść szereg korzyści. Poszerzenie oferty, dostosowanie swoich instytucji do zidentyfikowanych przemian społeczno-demograficznych oraz nowe kontakty i relacje to tylko wybrane elementy mające wpływ na poprawę efektywności funkcjonowania.

Narzędzie 4P to szereg wskazówek i podpowiedzi pokazujących krok po kroku mechanizmy wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, w tym stanowiska menedżera opiekuna – osoby koordynującej działaniami wspierającymi na rzecz opiekunów faktycznych oraz miejsc opieki łączonej i rozwiązań dla pracodawców. To także interaktywna platforma internetowa, w ramach której można wykonać autodiagnozę, stworzyć strategię wdrożeniową, obliczyć koszty i korzyści związane z implementacją rozwiązań oraz uzyskać przestrzeń do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń z innymi użytkownikami, jak również nabyć wiedzę z zakresu sprawowania opieki nad osobami zależnymi i dostęp do przydatnych informacji.

 

Do korzystania z narzędzia zapraszamy zarówno opiekunów, jak i przedstawicieli 4P:

  • pracodawców i organizacje pracodawców 
  • instytucje pomocy społecznej i integracji społecznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego i organizacja pozarządowe  
  • przedszkola i ośrodki wychowania przedszkolnego
  • podmioty lecznicze

 

Narzędzie dostępne jest na stronie internetowej www.4p.pte.bydgoszcz.pl. Korzystanie z narzędzia jest bezpłatne.

 

Projekt „4P – międzysektorowa inicjatywa pomocy rodzinom wielopokoleniowym” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
POWRÓT

KONTAKT

Psychological Solutions Group
Agencja Analiz i Doradztwa
Personalnego

ul.Gdańska 105/4
85-022 Bydgoszcz

tel: 601 619 159, 601 832 653

e-mail: info@psg.edu.pl
Facebook

Znajdź nas na Facebooku!